Werken via Zeeuws Schoon en coronamaatregelen

Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het heeft alleen wat tijd nodig voordat iedereen kan worden gevaccineerd. Tot die tijd blijven er (landelijke) maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ondanks dat het niet altijd even prettig is om uw werkzaamheden te verrichten onder deze omstandigheden, lukt het ons alleen om het virus onder controle te krijgen als we ons  allemaal aan die maatregelen houden.

Voor uw eigen veiligheid en gezondheid en die van van onze cliënten en andere zorgverleners (Zeeuws Schoon is immers onderdeel van zorgorganisatie Zorgstroom) vragen we u vriendelijk om u zoveel mogelijk aan onderstaande maatregelen te houden:

  • Draag een mondneusmasker in openbare ruimtes en als u geen 1,5 meter afstand kunt houden van de cliënt;
  • Houd altijd 1,5 meter afstand van de cliënt en andere zorgverleners. Lukt / kan dit niet? Draag dan een mondneusmasker of verricht werkzaamheden in een andere ruimte;
  • Laat u bij lichte klachten, direct testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Dit geldt ook voor uw huisgenoten;
  • Lichte klachten die kunnen duiden op het coronavirus: verkouden, koorts, keelpijn, pijn borst/schouderbladen, kortademigheid, hoesten, reuk/smaakverlies, hoofdpijn, diarree;
  • Nies en hoest in uw elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze slechts éénmaal (direct weggooien);
  • Was vaak uw handen met zeep en water;